Pidämme yksityisyyden suojaa erittäin tärkeänä asiana. Siksi noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tarkasti Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDBR) vaatimuksia ja periaatteita.

Rekisterinpitäjä

Eräkolmio
Tuulosentie 1 Lh 34, 14810 Tuulonen, Finland
Sähköposti: asiakaspalvelu@erakolmio.fi
Puhelin +358 (0) 447 652 299
Y-tunnus 2344628-3

Rekisteriasioista vastaava

Kylli Almiste
Sähköposti: asiakaspalvelu@erakolmio.fi
Puhelin +358 (0) 447 652 299

Rekisterin nimi

Eräkolmio asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

• Asiakassuhteen hoitaminen
• Asiakasrekisterin ylläpitäminen
• Eräkolmion ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Eräkolmion viestimien ja palvelujen kautta
• Asiakkaan ja Eräkolmion oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
• Suoramarkkinointilähetykset entisille ja nykyisille asiakkaille
• Tutkimustoiminta, muun muassa asiakastyytyväisyys ja bränditutkimukset
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sopimussuhteeseen ja/tai rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös rekisteröidyn suostumukseen, joka muodostaa tällöin soveltuvilta osin käsittelyn oikeusperusteen. Rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu harjoittaa asiallista, perusteltua ja laillista myynti- ja markkinointitoimintaa, mukaan lukien tähän liittyvää asiakasprofilointia.
Käsittelemme asiakkaittemme henkilötietoja, jotta voisimme tarjota moitteettoman ostokokemuksen niin palvelujen ostajille kuin asiakkaille myymälässämme ja verkkokaupassamme

Henkilötietojen käsittely sosiaalisessa mediassa

Eräkolmion sosiaalisen median sivustot kuten Facebook ovat julkisia ja sivustoille muodostuvat rekisterit sisältävät rekisteröidyn itse julkisuuteen tuomia tietoja, esimerkiksi nimi, arvostelut, sivustotykkäämiset ja –jakamiset sekä kommentoinnit. Emme ole millään tavalla vastuussa sosiaalisen median sivustoille rekisteröityneen käyttäjän henkilötiedoista tai niiden suojaamisesta.
Kun olet meidän kanssa tekemisissä sosiaalisessa mediassa, voimme kerätä, tallentaa ja säilyttää automaattisesti sen kautta tulevaa tietoa. Esimerkiksi Tykkää-painikkeen painaminen sosiaalisen median sivuillamme tai kaverisi merkitseminen julkaisuumme tallentuu järjestelmäämme. Hyvin todennäköisesti tieto ei ole tunnistettavaa tietoa, mutta joukossa voi olla henkilöön yhdistettävissä olevaa tietoa riippuen henkilökohtaisista asetuksistasi sosiaalisen median palvelussa.
Sosiaalisessa mediassa julkaisemasi sisältö on itse julkistamaasi tietoa, joka voi olla yhdistettävissä sinuun sisällöstä riippuen. Keräämme, tallennamme ja käytämme tätä sisältöä ja muuta sosiaalisen median palveluissamme julkistamaasi tietoa. Henkilökohtaiset käyttäjäasetuksesi voivat mahdollistaa, että meillä on mahdollisuus käyttää myös tietoa, jonka olet sallinut sosiaalisen median palvelun jakaa meille

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
• yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti ja/tai matkapuhelinnumero
• tunnistustiedot (käyttäjätunnus)
• demografiatiedot (ikä, ammatti yms.)
• kiinnostustiedot (eri tuoteryhmät)
• asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta
• yhteystiedot tietokoneesta, josta rekisteröityminen on verkko-ostosten yhteydessä tapahtunut

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteriin asiakkaalta itseltään hänen tehdessään ostoksia myymälässämme tai rekisteröityessään verkkokauppamme asiakkaaksi. Tietoja voidaan täydentää asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietojen päivittämiseen käytetään tarvittaessa väestörekisteriä. Henkilötietoja voi tallentua rekisteriimme myös asiakkaan vieraillessa sosiaalisen median sivuillamme.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään tietojen luovuttamiseen etukäteen suostumus.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot on tallennettu järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Ne annetaan vain Eräkolmion niille työntekijöillä, jotka ovat tehtävänsä luonteen vuoksi oikeutettuja käsittelemään asiakkaittemme henkilötietoja. Kaikki työntekijät, joilla on oikeus käsitellä keräämiämme henkilötietoja, ovat vaitiolovelvollisia paitsi työsuhteen ajan myös sen jälkeen.
Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat valvotuissa ja lukituissa tiloissa.
Rekisterin tietoja säilytetään asiakkuussuhteen jälkeen niin kauan, kuin se lakisääteisten velvollisuuksien tai dokumentointivelvollisuuksien vuoksi on tarpeellista. Tällöin huomioidaan muun muassa velan vanhentumisaika, virhevastuuvelvollisuudet ja takuut.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kerro pyynnössä mitkä tiedot haluat tarkastaa:
• haluatko tarkastaa kaikki tietosi vai tiedot tietyltä ajanjaksolta
• missä muodossa haluat tiedot
• nimesi
• yhteystietosi (esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero).
Tiedot toimitetaan asiakkaalle 30 päivän sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

Tiedon korjaaminen

Oikaisemme, poistamme tai täydennämme rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Vaatimus osoitetaan rekisteriasioita vastaavalle henkilölle.